e-metalhurt.com.pl

budownictwo, dom, ogród

dotacja na budowę domu
Budownictwo

Jak przyznawana jest dotacja na budowę domu?

Osoby, które planują budować dom powinny dokładnie określić budżet. Z reguły większość ludzi łączy środki własne z kredytem hipotecznym. Szczególnie przydatna może być dotacja na budowę domu, która w znaczący sposób poprawia sytuację finansową.

Rodzaje dotacji

Wysokość dotacji zależy przede wszystkim od czasu budowy, projektu oraz gminy, na terenie której dom ma powstać. Niektóre dotacje są ogólnopolskie, ale większość dotyczy jedynie oznaczonych gmin. Warto pamiętać, że dotacje mają charakter bezzwrotny, ale są wypłacane dopiero później. Wcześniej trzeba samodzielnie pokryć wszystkie koszty. Na wyróżnienie zasługuje program „Czyste Powietrze”, który został zapoczątkowany w 2018 roku. Jego celem jest zachęcenie społeczeństwa do wymiany starych kotłów na stałe paliwo. Ważnym aspektem jest również termomodernizacja jednorodzinnych domów. Z dotacji mogą korzystać osoby fizyczne, które są w posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę. Minimalny koszt inwestycji, żeby móc starać się o uzyskanie dotacji to 7000 złotych. Program bierze pod uwagę również modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła. Wysokość otrzymanej dotacji zależy przede wszystkim od uzyskiwanego dochodu w gospodarstwach domowych. Należy pamiętać, że te wartości liczone są w odniesieniu do pojedynczej osoby. 30 sierpnia 2019 roku wystartował program „Mój Prąd”. W ramach tej dotacji inwestor prywatny jest w stanie otrzymać środki stanowiące 50% inwestycji w panele fotowoltaiczne.

Wysokość dotacji

Warto mieć jednak na uwadze, że maksymalna dotacja wynosi 5000 złotych. Jeżeli koszt montażu instalacji jest wyższy niż 10 tysięcy złotych to wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w maksymalnej kwocie równej 5 tysięcy złotych. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem firmy, która zajmuje się montażem instalacji fotowoltaicznych. W takiej sytuacji niezbędne będzie jednak dołączenia właściwego upoważnienia dla firmy, żeby ta mogła wystąpić z wnioskiem w naszym imieniu. Nie we wszystkich gminach można podłączyć dom do komunalnej oczyszczalni ścieków. Czasami ukształtowanie terenu sprawia, że podłączenie instalacji jest niemożliwe. W takiej sytuacji dobrym pomysłem jest przydomowa oczyszczalnia. Osoby, które zdecydują się na jej budowę mogą otrzymać od gminy wysokie dofinansowanie. W niektórych przypadkach może ono wynosić ponad 80% kosztów budowy takiej konstrukcji. Warto jednak wcześniej się dowiedzieć, czy gmina otrzymała środki na podstawie programu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Dowiedz się, po jakim czasie następuje umocnienie prawa na budowę