e-metalhurt.com.pl

budownictwo, dom, ogród

uprawomocnienie pozwolenia na budowę
Nieruchomości

Uprawomocnienie pozwolenia na budowę?

Dokumenty są nieodłącznym elementem każdego z naszych działań na terenie inwestycji. Czasem sam dokument dokument z pozwoleniem nie wystarczy, aby legalnie podjąć się działania. Uprawomocnienie pozwolenia na budowę jest jednym z przykładów. Przepisy o prawie budowlanym wskazują, że roboty budowlane, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę mogą być rozpoczęte jedynie po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy potwierdzić decyzję o pozwoleniu na budowę a następnie zawiadomić o rozpoczęciu prac budowlanych. Co więcej, trzeba też oczywiście zgłosić dziennik budowy

dokumentacja budowy

Uprawomocnienie pozwolenia na budowę- kiedy następuje?

Uprawomocnienie pozwolenia na budowę staje się ostateczne z upływem 14 dni od doręczenia takiej decyzji. Samo pozwolenie na budowę jednak nie jest wystarczające, ponieważ trzeba jeszcze zgłosić dziennik budowy oraz zawiadomić odpowiednie organy o rozpoczęciu prac budowlanych. W pierwszej kolejności warto sprawdzić jaki urząd jest odpowiedzialny za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Po 14 dniach można zadzwonić i się upewnić, czy decyzja została uprawomocniona. Można również osobiście wybrać się do urzędu i zabrać ze sobą decyzję, którą się otrzymało. W urzędzie powinni potwierdzić uprawomocnienie oraz złożyć odpowiednią pieczątkę. Po wydaniu pozwolenia na budowę trzeba się przygotować na wydatki. Zakup dziennika budowy to koszt około 20 złotych, natomiast żeby zgłosić dziennik budowy przez pełnomocnika należy uiścić 17 złotych opłaty skarbowej. Za tablicę budowlaną trzeba będzie zapłacić 30 złotych. Dokładny opis jak zgłosić dziennik budowy powinien być przedstawiony na stronie starostwa powiatowego. Razem ze wnioskiem powinno być dołączona kopia uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowę. Taka sprawa może być również załatwiona przez pełnomocnika, ale w takiej sytuacji konieczne będzie dołączenie pełnomocnictwa i potwierdzenia zapłaty.

Przeczytaj również na temat ogrodzeń drewnianych

umocnienie pozwolenia na budowę

Rozpoczęcie prac budowlanych

O rozpoczęciu prac budowlanych powinno być zawiadomiony Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Żeby to zrobić wystarczy złożyć właściwe dokumenty w inspektoracie. Cała procedura jest dokładnie przedstawiona na stronie internetowej inspektoratu. Wygląd wniosku może się różnić w zależności od inspektoratu. Pozwolenie na budowę może być wydane przez starostę, wojewodę lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Należy równiez pamiętać o dołączeniu trzech egzemplarzy planu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Wydanie pozwolenia na budowę przez odpowiedni urząd powinno nastąpić w ciągu miesiąca od wysłania wniosku. Jeżeli sytuacja jest bardziej skomplikowana to ten czas może się przedłużyć nawet do dwóch miesięcy. Po upływie 65 dni na urząd jest nakładana kara za zwłokę w wysokości 500 złotych za dzień. Należy pamiętać, że budowa powinna być rozpoczęta w ciągu 3 lat od dnia, w którym nastąpiło uprawomocnienie pozwolenia na budowę. Jeżeli w tym czasie nie uda się rozpocząć budowy to pozwolenie przestanie być ważne.

Sprawdź, gdzie najlepiej zlokalizować pralnię w inwestycji